V 2002/10/17 1:12:06 sano

---------------------------------------------------
2002/10/17 1:12:06 sano

最初 入力セルの決定 非限定
2番目 引用セルの指定 英字のみ限定$A$ ex.
3番目 引用後引き出す結果を指定左から何番目であるかを数字で指定
4番目 とりあえず FALSE
---------------------------------------------------


ハンドルネーム